Доброволци

От 14 март 2022 заработи Кризисният център за потърсилите временна закрила в област Бургас украински граждани, който се разкрива по предложение на областния управител Стойко Танков.

Центърът е оборудван с помощта на държавни и частни фирми, които са предоставили стелажи, бюра, столове, компютърна техника и консумативи, за да се осигурят необходимите условия за бързото обслужване на бежанците. В центъра работят доброволци от Областната администрация, БЧК и представителите на граждански организации, които дават ежедневни дежурства, за да се осигури навременна помощ на нуждаещите се. Сред доброволците са и възпитаници на ПГЧЕ“Васил Левски“, Бургас, заедно с техните учители.
Големият брой желаещи ученици да се включат в тази дейност показва, че нашите деца са отговорни, съпричастни и милосърдни. Гордеем се с тях!