Ученическият съвет на ПГЧЕ „Васил Левски“ се запозна с първата Харта за правата на учениците в България

Членове на Ученическия парламент на СУ „Петко Рачов Славейков“- Кърджали, ръководени от г-жа Нешка Шопова – педагогически съветник, пристигнаха в

Прочетете повече