10 декември – Mеждународен ден на човешките права

10 декември се отбелязва като Международен ден за правата на човека. На този ден през 1948 г. е подписана Всеобща декларация за правата на човека е един от най-важните документи на Организацията на обединените нации (ООН) след края на Втората световна война.

Документът посочва принципите, които и до днес имат огромно влияние по света – принципите на човешкото достойнство, свободата, равенството и братството. Основната част на Всеобща декларация за правата на човека конституира правата на индивида (правото на живот и отхвърлянето на робството); съдържа индивидуалните политически и граждански права; отнася се до свободата на религията, убежденията и изразяването; записани са социални, икономически и културни права.

Поемайки инициативата от Всеобщата декларация Съветът на Европа създава Конвенция за защита на човешките права и основните свободи. Тя гарантира правото на живот, свобода и сигурност, както и справедлив процес, гласуване и кандидатстване на избори, свободата на мисълта и религията, а също така и свободното изразяване. С Конвенцията се забраняват изтезанията и смъртното наказание, както и нечовешкото или унизително отнасяне към хората.

През 1950 г. Организацията на обединените нации обявява 10 декември за Международен ден за правата на човека. Тази дата се чества по цял свят с различни инициативи, които имат за цел да повишат познанията и разбирането на хората за човешките права и тяхната защита.

В ПГЧЕ „Васил Левски“ се отбеляза Международният ден на правата на човека с игра драматизация „Покажи ми какво разбираш под човешки права“ в час по Гражданско образование в XI г клас. Представянето премина и с участието на госпожа Весела Иванова, Директор на ПГЧЕ „Васил Левски“ и госпожа Антония Янакиева, психолог на гимназията, които бяха специални гости. Младшите посланиците от клуб „Посланици на Европа“ изготвиха презентация на тема „Правата на човека“, която бе представена от Айлин Ахмед и Велизар Чандър, ученици от XI г клас. Като акцент бяха поставени проблемите за нарушаване на правата на човека днес, съвременното робство, тероризмът и масовата имиграция, като предизвикателство за правителства, социални системи, човешки нагласи и ценности. Изтъкната бе и ролята на обединена Европа в отстояването на човешките права срещу дискриминацията и безправието.

Учениците бяха провокирани да представят чрез пантомима или рисунка основните човешки права, които вече са придобили в живота. Останалите участници чрез въпроси трябваше да познаят кои права са изобразени.

В края на представянето се проведе дискусия „Какво представляват правата на човека?.

Участниците изразиха единодушно мнението – „Всички различни – всички еднакви“.