Актуална информация

Уважаеми родители,
уведомяваме ви, че от днес-07.12.2021г. всички ученици, които изразиха съгласие за тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове за Covid-19, се завърнаха присъствено в училище.
Изследването премина при спазване на всички указания, разписани в Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП, утвърдени със заповед № РД-09-4756/30.11.2021г, изм. и допълнени със заповед № РД-09-4814/ 03.12.2021г.
В предвиденото време от 30 минути бяха изследвани повече от 500 ученици в двете смени и всички резултати бяха отрицателни.
Учениците подходиха отговорно и съвестно при изследването, а техните класни ръководители и учители им помагаха и контролираха процеса.
Към момента само един клас ще се обучава в електронна среда. Причини-по-малко от 50% ученици в паралелката с изразено съгласие за тестване. Всички останали класове ще се обучават присъствено.
От утре -08.12.2021- сряда, учебните занятия ще бъдат с начален час -07.30 – за първа смяна и 13.30 – за втора смяна/дневен режим/.
В дните, в които ще се провеждат тестове за COVID-19 , а именно 13 и 20 декември 2021 г. дневният режим е различен.