„Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“

Министерството на вътрешните работи е пълноправен член на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL, позната до 2019 г. като TISPOL. За намаляване на загиналите при тежки пътнотранспортни произшествия по пътищата на и извън континента от европейската полицейска.организация се инициират превантивни събития, които от 2016 г. се присъединяват към дейностите, посветени на Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември.

През 2020 г. се проведоха първите Дни на безопасността на ROADPOL (ROADPOL Safety Days) за намаляване до НУЛА на загиналите при пътнотранспортни произшествия за поне един ден, а от 2016 г. до 2019 г. от Европейската мрежа на службите на пътна полиция се организираше операция EDWARI) или European Day Without А Road Death — Европейски ден без загинали на пътя.

Република България участва в инициативата на ROADPOL, като координацията на националното сьбитие и през 2021 г. за шести пы ще се извърши от Министерството на вътрешните работи под патронажа на министъра на вътрешните рабом. За национална точка за контакт по координацията на събитията и за организация на дейността в МВР е определена Главна дирекция „Национална полиция”, от която за национални координатори, които да подпомагат партньорите за регистриране и отразяване на събития на страницата на Дните на безопасностга на ROADPOL, са излъчени: Мария Ботева, служебен телефон 02/9829963; Иордан Зашев, служебен телефон 02/9829921; и Атанас Терзиев, служебен телефон 02/9829932, служебна електронна поща: oppgdnp [email protected].

На       официалната страница        на        ROADPOL    на        адрес: https://www.roadpolsafetydays.eu/, може да бъде намерена допълнителна информация за настоящата кампания. На интернет страницата на пътна полиция https://www.mvr.bg/opp е създадена специална рубрика „ROADPOL SAFETY DAYS”, където се публикува актуална информация и може да бъде разгледана активностга на българските участници през изминалите години.

Второто издание на Дни на безопасността на ROADPOL е планирано за периода 16 — 22 септември 2021 г., като се присъединява кьм Европейската седмица на мобилностга. Фокусът за ден без загинали при пьтни инциденти през 2021 г. е 21 септември. Основното събитие за членовете на ROADPOL е предвидено да се проведе като конференция в Будапеща. Адаптираното за България послание на Дни на безопасността на ROADPOL за 2021 г. е „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“ Визията е публикувана на страницата на пътна полиция в рубриката „ROADPOL SAFETY DAYS”.

За Дните на безопасностга на ROADPOL партньорите трябва да организират свои или инициативи, събития и дейности с партньори за постигане на НУЛА загинали при пътнотранспортни произшествия на 21 септември. Събитията трябва да се разпространяват чрез всички възможни комуникационни канали, с което се цели да се повиши осведоменостга за решавашата роля на прилагането на съществуващото законодателство; за опасностите, които срещат всички участници в движението по пътищата; за ефективното реагиране след пътен инцидент; за предварителна информираност за натовареностга на трафика и др.

Тази година ROADPOL препоръчва да се увеличи използването на комуникационни средства, за да се разшири обхватьт на кампанията и тя да получи по-широко географско разпространение, като повече събития се регистрират на уебсайта на кампанията.

                                                              

Във връзка с включването на страната ни в Дмите па безопасността на ROADPOL Ви приканвам да станете партньор на кампанията и да се присъедините, като:

се регистрирате в официалния сайт на ROADPOL Safety Days на https://www.roadpolsafetydays.eu (Login), ако още нямате регистрация;  потвърдите желанието си за партньорство в Дните на безопасност на ROADPOL и пред националния координатор Главна дирекция „Национапна полиция“ на адрес: oppgdnp [email protected]. Така ще бъдете добавени в Списъка на партпьорите за България, публикуван на интернет страницата на пътна полиция (https://www.mvr.bg/opp) в специалната рубрика ROADPOL SAFETY DAYS. Пратете и логото си, ако желаете;

 • подпишете свое обещание на https:l/www.roadpolsafetydays.eu (Pledge);
 • организирате събитие (свое или с партньори), коего да споделите на своитс интернет страници и страниците си в социалните мрежи; на интернет страницата на ROADPOL Safety Days; както и с Главна дирекция „Национална полиция”, като:
 • чрез своите официални и социални канали за комуникация, а така също и чрез медийните си партньори разпространявате мотото на кампанията „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“, информацията за своите събития и за Дните на безопасност на ROADPOL на европейския континент;
 • на интернет сураницата на ROADPOL Safety Days може да регистрирате своите събития, да споделите снимки, видео и емоции. Ако не успеете да го направите. на eu може да видите указания как се прави това. Важно е да се знае, че за да се избегнат нежелани резултати, преди публикуване всяко регистрирано събитие ще се проверява от поддръжката на уеб администратора;
 • изпратите в Главна дирекция „Национална полиция“ на адрес: oppgdnp [email protected], информация за събитието. Информацията трябва да съдържа кратко описание на събитието, името на организатора, имената на партньорите (ако има), мястото, деня и часа на провеждането. Събитието ще бъде включено в Програмата, публикувана на интернет страницата на гљтна полиция (https://www.mvr.bg/opp) в специалната рубрика ROADPOL SAFETY DAYS.

Вашите събития може да бъдат:

 • разпространение чрез изписване/гласово съобщение на видео екрани и други дигитални стационарни или мобилни устройства и системи:
 • мотото на кампанията на 2021 г. „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!”• v’ призиви за безопасно поведение на пътя; съобщение „Дни на безопасност на ROADPOL — 21 септември — Ден без загинали на пътя!” и други с приложимо към кампанията съдържание;  провеждане на тематични работни срещи, лекции и беседи с различни крупи участници в движението по пътищата;
 • провеждане на обсъждания, крыли маси, конференции и др. под. форуми под
 • мотото на кампанията;
 • организиране на конкурси, концерти и изложби под мотото на кампанията; изработване и разпространение нт информационно-образователни материали с относимо съдържание и с мотото на кампанията;
 • изработване на презентации и други материали с образователно-възпитателен характер и разпространението им чрез описаните канали;
 • заснемане на видео с выпитателен и образователен характер с мотото на кампанията и разпространение чрез страницата на ROADPOL Safety Days и мрежите за комуникации на авторите; провеждане на тематични викторини, състезания, демонстрации, занимателни игри и други забавления за участници в различни вырастови групи и др.

Дснят 21 септември 2021 г. е обявен от министьра на вьтрешнитс работи за Ден без загмнали на иътя и сьбитията са под неговия патронаж. Приканвам Ви да се присъедините според възможностите си и в рамките на компетенциите си кьм Дните на безопасност па ROADPOL между 16 и 22 септември.

 

Уверен съм, че активностга на участниците в движението по пътищата на страната ни и през 2021 г. ще бъде голяма и кампанията ще приключи с желания успех, като събитията се провеждат при спазване на мерките за ограничаване разпространението на COVID.

ДИРЕКТОР:/.п/ СТАРШИ КОМИСАР СТАНИМИР СТАНЕВ