ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ДЗИ

Уважаеми зрелостници,

На 09, 10 и 11 юни 2021 год. от 09:30 до 15:30 часа в стаята на ЗДУД можете да разгледате писмените си работи от ДЗИ в електронен вид.