Състезание по превод на руски език

На 7.06.2014г. бе проведено състезание по превод на художествен текст като една от инициативите на фестивала „Дъга над морето“. Ученици от 10 клас на ГЧЕ“В. Левски“ се справиха с писмен и устен превод от български език на руски на откъс от приказка на Ангел Каралийчев и изпълниха задача характеризиране на герои чрез мимика и жест при слушане на текст. Госпожа Цанка Ангелова от книжарница „Хеликон“запозна учениците с нелекия труд на преводача и заедно с Дора Георгиева –учител по руски език в гр.Ямбол и Д. Карарусинова оцени усилията на младите преводачи Александра Чухлева, Ернеста Йовараускайте, Наталия Вълкова и Сияна Божанова. Награди и грамоти на преводачите връчи  г-н Емануил Арнаудов – директор на фестивала.