Поредица от интердисциплинарни уроци в профилираните групи в 11 клас, посветени на технологиите на бъдещето в ИТ, географията, биологията и екологията

През втори учебен срок учители и ученици осъществиха интердисциплинарен подход в обучението по профилирана подготовка. Интердисциплинарният подход насърчава учениците да прилагат на практика новите знания и умения, формирани в обучението по различни учебни предмети. Развива у тях умения за открояване на съдържателни или функционални връзки между процеси и явления, изучавани в различни дисциплини.

Учениците и техните ръководители: Милена Проданова – профил География и икономика, Ваня Димчева-Костаниян – профил Биология и ЗО, Светлана Мушева – профил Биология и ЗО и Мария Недялкова – профил ИТ, работиха по екипи и представиха своите презентации по различни теми и успяха да направят връзка между съответните предмети.