Международен ден на майчиния език

Международен ден на майчиния език

За поредна година в ПГЧЕ“Васил Левски“ се отбеляза Международния ден на майчиния език. Празникът е посветен на опазването на езиковото и културно многообразие по света. Международният ден на майчиния език се отбелязва за пръв път през 2000 г. като всяка поредна година , на 21 февруари честването има различен акцент. Понастоящем в света съществуват около 7000 езика, като почти 96% от тях се използват от малка група хора /около 4% от населението на планетата/.

Денят се отбеляза от учениците в ПГЧЕ“ Васил Левски“ гр. Бургас по инициатива на младшите посланици към Програмата за училища посланици към Европейския парламент.

Учениците се включиха в дейности свързани с междукултурното общуване, четоха и обсъждаха критични инциденти, в които са участвали техни връстници и/или български учители. Идентифицираха проблемите, възникнали в процеса на междукултурното общуване, търсиха възможните причини и пътищата за преодоляването им.

Чрез ролевата игра „Ние и те“, учениците, разделени на групи представиха чрез драматизация своята среща.

Акцент в темата е политиката на ЕС за насърчаване на езиковото многообразие, като с помощта на програми за финансиране като „Еразъм+“ и „Творческа Европа“ Европейският съюз подкрепя изучаването на чужди езици и езиковото многообразие.

Учениците изработиха флаери с информация за особености и сходства за езиците в Европа, като с тях беше обогатен европейския кът в гимназията.

Всички стигнаха до убеждението, че многообразието от езици в Европа и света и тяхното съхраняване е средство за постигане на разбирателство ,уважение на идентичността и културата на другите, толерантност към различията, и запазване на световното културно богатство.