ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Скъпи учители, ученици и родители,

В рамките на проект „Образование за утрешния ден“ бе създадена първата безплатна национална единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, наречена „ДИГИТАЛНА РАНИЦА“. Месец февруари бе отреден да запознае определен брой учители от цялата страна, в т.ч. и екипа на ПГЧЕ „Васил Левски“, с проекта и неговото приложение на практика. След няколко обучителни срещи идва и нашият ред да ви информираме за тази така лесната и интуитивна платформа, до която имат достъп, както всички учители, така и ученици и родители, които са част от образователната система.

Чрез „Дигиталната раница“ всеки има достъп до своето учебно разписание, което се генерира от електронния дневник на училището. Освен това е предоставен бърз достъп до виртуалните класни стаи (на Microsoft Teams) и лесно могат да се създават, проверяват и следят домашни, оценки и присъствия – всичко на едно място.

Тъй като фокусът на проекта е върху индивидуалното отношение от учител към ученик. Платформата предоставя богат набор от дигитално образователно съдържание и ресурси под формата на дигитални уроци по всички общообразователни предмети от 1. до 12. клас, които да превърнат обикновените учебни часове в интерактивна среда за учениците, чрез използването на 3D сцени, инструменти и игри, илюстративни характеристики и др.

Уроците са достъпни от всяко едно устройство, а тяхната интерактивност ги прави ценен инструментариум в усвояване на абстрактните понятия и явления. В платформата ще бъдат публикувани оценките на учениците, до които ще имат достъп и техните родители. Освен това учениците ще имат неограничен достъп до библиотеката с образователно съдържание по всички предмети и класове. Когато някой ученик отсъства от училище, той може да намери информация за пропуснатите уроци в „Дигиталната раница“.

„Дигитална раница“ надхвърля конвенционалните методи на обучение. Прави пренос на всички дейности от реална в дигитална среда, като това включва следните функционалности, достъпни за учители, ученици и родители:

  • Електронен дневник (оценки, отзиви, отсъствия) – всичко на едно място;
  • Домашни задания и проследяване на тяхното изпълнение в срок; получаване на рецензии;
  • Статистики относно изпълнението на домашните и индивидуалния образователен прогрес;
  • Голяма база от дигитално съдържание в меню Mozaik (видеа, 3D модели и анимации);

Учители и ученици могат да влязат в платформата съответно чрез своите учителски и ученически акаунти от МОН. Достъпът за родители е чрез акаунтите им в НЕИСПУО и индивидуално генериран код, който ще да бъде лично предоставен от класния  ръководител. Така всички вие можете да следите обучителния процес и възложените задания по много по-интересен и най-вече лесен начин.

Можете да разгледате „Дигиталната раница“ като влезете в сайта на https://edu.mon.bg/ и да започнете вашата разходка в платформата. В следващите дни ще направим обучителни срещи сред учениците и родителите, за да информираме по-подробно с използването на тази онлайн среда, визуализирането на интерактивни уроци, както и създаването на ново електронно съдържание.