ПГЧЕ „Васил Левски“ – партньор в ЕКО проект

ПГЧЕ „Васил Левски“ е партньор в ЕКО проект „Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по Малка грантова схема кръгова икономика, Код на процедурата BGENVIRONMENT-3.001 .

Проектът е с продължителност 22 месеца, от които първите 12 са подготвителни, а реализацията на дейностите и кампаниите ще започне от учебната 2023/2024 година.

Координатор на проекта е ПГКПИ – Бургас, другите двама партньори са ОУ „Георги Бенковски“ – Бургас и Prios Kompetanse – Норвегия.

Повече за предстоящите дейности и кампании може да научите от сайта на проекта https://green.codingburgas.bg/

Пряк път до сайта е създаден в раздел Връзки: Партньор в ЕКО проект.