Прием в VIII клас за 2022/2023 учебна година

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

ПЪРВИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ

13.07.2022 г. (сряда) от 07:30 часа до 19:00 часа

14.07.2022 г. (четвъртък) от 07:30 часа до 19:00 часа

15.07.2022 г. (петък) от 07:30 часа до 19:00 часа

Необходими документи за записване:

  1. Заявление до Директора – формуляр по образец на гимназията (може да бъде изтеглено и попълнено предварително).
  2. Свидетелство за основно образование по чл.30 от ЗПУО – оригинал.
  3. Заявление за избор на Избираеми учебни часове (ИУЧ), Факултативни учебни часове (ФУЧ) и 3-ти допълнителен час по предмета ФВС (по образец на гимназията) (може да бъде изтеглено и попълнено предварително)
  4. Декларация за информирано съгласие (по образец на гимназията) относно:
  • съгласие за публикуване на снимки и видеоматериали, свързани с дейността на училището;
  • за предоставяне на лични данни за нуждите на гимназията;
  • съгласие за участие в анкетни проучвания;
  • здравословното състояние на ученика/чката;
  • задължителни елементи на ученическа униформа и избор на размер и вид.

Заявление до Директора:

Заявления за избор на ИУЧ, модул по предмета ФВС и ФУЧ за учебната 2022/2023 година