Отличия за учителите от ПГЧЕ „Васил Левски“

Можем да кажем, че професията учител е родена заедно с човечеството. От момента на разделението на труда, когато се появяват първите видове професионална дейност, има нужда от предаване на знания и умения от едно поколение на друго. С появата на първите цивилизации – в Египет, Месопотамия, Индия, Китай – има нужда от грамотни хора, защото стоките и армията трябва да се броят, а законите да се записват и тълкуват. Като цяло без учители и училища, които обучават квалифицирани кадри, съществуването на държавата е невъзможно, следователно професията учител е една от най-важните и ще остане такава.

Към учителите се отнасяме с уважение и благодарност по всяко време. Учителят е един от основните модели, от които детето се ръководи през периода на израстване. Освен съвсем разбираемата задача – да преподава, да предава знания по предмета, задачата на учителя включва и пренос на ценности, формиране на многопластови и хармонични личности. А това е сериозно и отговорно.

Учителската професия и учителският труд може би са най-обсъжданите в медиите и обществото, но не винаги се коментират стойностните аспекти на учителството.  Акцентът би следвало да бъде върху съдържанието и смисъла му. А всеки учител вижда смисъл в труда си, когато се чувства полезен на своите ученици, когато успява да ги подготви не само за последващите академични предизвикателства, но и за живота, когато се чувства част от училищната общност и с удоволствие работи за нейното развитие. И най-голямата награда за него са думите на благодарност от неговите възпитаници и подкрепата на колегите. Най-добре трудът на учителя може да бъде оценен от хората, които работят с него,  колегите и ръководителите. Весела Иванова, директор на ПГЧЕ „Васил Левски“, е сред образователните лидери,  които успяват да мотивират и оценяват труда на учителя. По случай 24 май – деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, тя отличи с грамота и парична награда за висок професионализъм, активно участие в училищни и извънучилищни дейности, цялостен принос в дейността на училището и издигане авторитета на ПГЧЕ „Васил Левски“:

Ваня Димчева-Костаниян – старши учител по биология и здравно образование

Мария Недялкова – старши учител по информационни техологии

Милена Йорданова Андонова – старши учител по математика

Нели Кацарска – старши учител по руски език

Радка Гешева – старши учител по български език и литература

Силвия Чалъкова – учител по философия и гражданско образование

По предложение на педагогическата колегия Милена Андонова и Рада Гешева ще бъдат наградени и от кмета на Община Бургас.

Чаровните и успешни учители от Руската гимназия: „Възпитаваме учениците да бъдат добри и ги обичаме“