ИНФОРМАЦИЯ ЗА НВО Х КЛАС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НВО Х КЛАС (презентация)

ВАЖНИ СРОКОВЕ

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и/или за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас    – 02 – 18.02. 2022 г.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 10.06.2022 г.

Дати на провеждане:

Български език  и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа 

Математика 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа 

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото 

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО   – 17 – 26.06. 2022 г.

Обявяване на резултатите от НВО    – до 28.06.2022 г.

Модел на НВО и НВО от предишната година могат да бъдат  намерени на страницата на МОН