Ученически съвет

В началото на учебната 2021-2022 г. стартира процедура по обновяване на Ученическия съвет към ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас с координатор – г-жа Ваня Димчева – учител по биология и здравно образование и помощник-координатор – г-жа Юлия Ларина – учител по руски език.

Чрез подбор по класове, випуски и по препоръка на класните ръководители в УС се включиха активни и креативни ученици, желаещи да участват в организацията на интересни и полезни събития и проекти, които са традиционна част от живота на ученическата общност и да представят гимназията на междуучилищни форуми.

На 26.10.2021 г. с явно гласуване беше избрано ръководството на Ученическия съвет и състава по длъжности:

 1. Мирабелла Костаниян от Xе клас – председател на УС
 2. Миляуша Валиева от XIд клас – заместник-председател на УС
 3. Самуил Маджаров от XIб клас– секретар на УС
 4. Фотина Атанасова от IXд клас– втори секретар на УС
 5. Ани Йовчева от Xв клас – главен организатор на УС

Членове:

 1. Габриела Желязкова от IXв клас
 2. Радостина Каракашева от IXг клас
 3. Мартин Чапаров от IXе клас
 4. Аксел Мартинов от Xа клас
 5. Теодора Лечева от Xв клас
 6. Мариела Симеонова от Xв клас
 7. Яница Янева от Xв клас
 8. Йоана Детелинова Кънчева от Xд клас
 9. София Борисова от Xд клас
 10. Константина Каракачанова от XIб клас

 

Ученическият съвет единодушно прие да работи под девиза „Добрият пример“.

На едно от следващите си заседания учениците предложиха и защитиха, разработени от тях, авторски проекти за отличителен знак на Ученическия съвет. Чрез този знак членовете на Ученическия съвет ще бъдат разпознавани и ще представят гимназията в проекти, изяви, конкурси и значими събития. В резултат на обсъждане съветът се спря на лого, символизиращо морето, слънцето и град Бургас.

Предстои да бъдат изработени баджове за членовете на екипа на Ученическия съвет, които ще бъдат аксесоар към всекидневната им униформа.

Основната цел на съвета е училищната общност да живее по-активно, да бъде по-социално ангажирана с различни въпроси и учениците по-често да се обръщат към екипа на Ученическия съвет с креативни идеи, предложения и теми за обсъждане. Всички ние вярваме, че това значително ще подобри мотивацията на учениците да пребивават в училищната среда и активно да участват както в учебния процес, така и в социално-културния живот на гимназията.

Учениците от Ученическия съвет считат, че общуването от типа „Ученици помагат на ученици“ ще бъде успешно и ползотворно.

Предвижда се още и поставянето на пощенска кутия за споделяне на идеи, предложения и жалби от страна на ученическата общност, като въпросите ще се разглеждат на заседанията на Ученическия съвет и ще се представят пред педагогическата общност и ръководството на гимназията.

Ученическият съвет вече работи активно. Заседания се провеждат всяка седмица.