Ковид-19

МЕРКИ ЗА РАБОТА В ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
Декларация за информирано съгласие от родител за бърз тест при грипоподобни симптоми и съмнение за Ковид-19 във формат pdf тук… или формат docx тук…
Декларация за информирано съгласие от пълнолетен ученик за бърз тест при грипоподобни симптоми и съмнение за Ковид-19 във формат pdf тук… или формат docx тук…
С ОБЩИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИРУСА може да се запознаете ТУК…