Ковид-19

Заповед за преминаване на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) от 12.11.2020 г. тук… и за промяна на дневния режим тук…

ПГЧЕ „Васил Левски“ получи от Община Бургас 10 броя бързи тестове за COVID-19, които ще бъдат използвани при наличие на симптоматика – хрема, кашлица, температура или ако ученикът е бил контактен с болен от COVID- 19 и са изминали 5 дни от последния контакт с него.
Резултатите от теста излизат до 20 минути, след като мед. специалист е взел секрет от носа.
Вземането на секрет от носа ще се направи единствено и само с писмено съгласие на пълнолетните ученици и родителите на непълнолетните. Декларациите за информирано съгласие трябва да се предадат на класните ръководители до 27.10.2020 год.

Декларация за информирано съгласие от родител за бърз тест при грипоподобни симптоми и съмнение за Ковид-19 във формат pdf тук… или формат docx тук…

Декларация за информирано съгласие от пълнолетен ученик за бърз тест при грипоподобни симптоми и съмнение за Ковид-19 във формат pdf тук… или формат docx тук…

 

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи училище в условията на COVID-19

 

МЕРКИ ЗА РАБОТА В ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 тук…

С ОБЩИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИРУСА може да се запознаете ТУК…

Заповед за утвърждаване на МЕРКИ и НАСОКИ за работа на ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ за учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19 тук…

 

Translate »