Бланки на заявления

Заявление, за издаване на дубликат, формат docx, формат pdf

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас, формат docx, pdf

Заявление от ученик за издаване на документ, формат docx, pdf 

Заявление от родител за издаване на документ, формат docx, pdf

Заявление за издаване на удостоверение за преместване на ученик, формат docx, pdf

Заявление за ползване на платен отпуск, формат docxpdf

Заявление за ползване на неплатен отпуск, формат docxpdf

Декларация от родител за съгласие за използване на личните данни на детето му формат docx, pdf

Заявление за кандидатстване за свободно работно място тук…, декларация за използване на лични данни при кандидатстване и по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО тук…