Достъп до информация

Приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация е в канцеларията на ПГЧЕ „Васил Левски“

на адрес: Бургас, ул. Копривщица №10

адрес на електронната поща: [email protected]

телефон: + 359 56 81 16 41

работното време: 8:30 – 16:30

Годишен отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за 2023
Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за 2022 година
Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за 2021 година
Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за 2020 година
Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за 2019 година
ИНФОРМАЦИЯ за упражняване на правото на достъп до обществена информация в ПГЧЕ „Васил Левски“ – гр. Бургас
ЗАПОВЕД за утвърждаване на вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация
ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация

ИСКАНЕ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

ПРОТОКОЛ за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗЗЛПСПОИН

Приложение 3 Потвърждение регистриран сигнал

Приложение 2 Формуляр за регистриране на сигнал

Приложение 1 Уведомление