Ръководство и администрация

ВЕСЕЛА ИВАНОВА

ДИРЕКТОР

Завършила ШУ „Епископ Константин Преславски“, специалност „Българска филология“ – МАГИСТЪР. Има защитена II ПКС

служебен e-mail: [email protected]

телефон: +359 56 83 75 91

РАБОТНО ВРЕМЕ

от 08:30 до 12:00 часа                        

от 12:30 до 17:00 часа

почивка  от 12:00 до 12:30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ:

ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН

ЗА ПЪРВА СМЯНА:    от 10:00 ч. до 11:30 ч.

ЗА ВТОРА СМЯНА:     от 14:00 ч. до 15:30 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА РОДИТЕЛИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ:

ВСЯКА СРЯДА          от 10:00 ч. дo 12:00 ч.

след предварително записване при охраната

на телефон +359 56 81 17 24

Заместник-директор по учебната дейност

СВЕТОСЛАВА СЛАВОВА

Завършила ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 

специалност „Българска филология“.

служебен e-mail: info-[email protected]

Телефон: +359 56 81 16 40

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗДУД

ПЪРВА СМЯНА    от 07:00 ч. до 15:30 ч.

почивка     от 11:30 ч. до 12:00 ч.

ВТОРА СМЯНА    от 10:30 ч. до 19:00 ч.

почивка     от 14:30 ч. до 15:00 ч.

 ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ:

ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН

ЗА ПЪРВА СМЯНА    от 09:30 ч. до 11:30 ч.

ЗА ВТОРА СМЯНА    от 15:00 ч. до 17:00 ч. 

ПРИЕМЕН ДЕН ЗА РОДИТЕЛИ И ИНСТИТУЦИИ:

ВТОРНИК

ПЪРВА СМЯНА    от 09:30 ч. до 11:30 ч.

ВТОРА СМЯНА    от 15:00 ч. до 17:00 ч.

Заместник-директор по АСД

КЕРИ ХАРИЗАНОВА

Завършила УНСС

служебен e-mail: info-[email protected]

Телефон: +359 56 81 16 41

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗД по АСД

   От 08:30 ч. до 12:30 ч.

   От 13:00 до 17:00 ч.

почивка     от 12:30 ч. до 13:00 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ:

ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН

ЗА ПЪРВА СМЯНА    от 10:00 ч. до 12:00 ч.

ЗА ВТОРА СМЯНА    от 14:00 ч. до 16:00 ч. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ

Завършил СУ „Св.Климент Охридски”

специалности: Руска филология и Психология

служебен e-mail: info-[email protected]

GSM +359 878 83 73 35

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работното време се определя съобразно съответната смяна и възрастта на учениците, спецификата и естеството на работа и спецификата на ОВП.

Начало       08:00 ч.      

Край            17:00 ч.

почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч.

с включени 2 часа за дейности извън училище

ПСИХОЛОГ

 АНТОНИЯ ЯНАКИЕВА

Завършила СУ „Св. Климент Охридски“ 

специалност „Българска филология“

Завършила ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност „Психология“

Специализация: консултативен психолог

служебен e-mail: info-[email protected]

GSM +359 899239105

АДМИНИСТРАЦИЯ:

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА

служебен e-mail: info-[email protected] GSM +359 878 83 38 13

РАБОТНО ВРЕМЕ

от 08:30 до 12:30 ч.                                           

от 13:00 до 17:00 ч.

почивка от 12:30 до 13:00 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ:

ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН

ЗА ПЪРВА СМЯНА:            от 10:00 до 12:30 ч.

ЗА ВТОРА СМЯНА:             от 13:00 до 15:00 ч.

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

РУМЯНА КАРАКАШЕВА

служебен e-mail: info-[email protected]

Телефон: +359 56 81 16 41

 РАБОТНО ВРЕМЕ

от 08:00 до 12:00 ч.

от 12:30 до 16:30 ч.

почивка от 12:00 до 12:30

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ:

ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН

ЗА ПЪРВА СМЯНА:            от 10:00 до 12:00 ч.

ЗА ВТОРА СМЯНА:             от 14:00 до 16:00 ч.

 ДОМАКИН

АНАСТАСИЯ ЙОРДАНОВА

служебен e-mail: info-[email protected]    GSM +359 887 79 53 98

РАБОТНО ВРЕМЕ

от 08:30 до 13:00 ч.                              

от 13:30 до 17:00 часа

 почивка от 13:00 до 13:30 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ:

ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН

ЗА ПЪРВА СМЯНА:            от 09:00 до 13:00 ч.

ЗА ВТОРА СМЯНА:             от 14:00 до 16:30 ч.

 БИБЛИОТЕКАР

ПЕТЯ ДАЧЕВА

служебен e-mail: info-[email protected] GSM +359 879 83 73 12;

 РАБОТНО ВРЕМЕ

 08:30 до 12:00 ч.                                           

от 12:30 до 17:00 ч.

 почивка от 12:00 до 12:30 ч.

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

ТАТЯНА БЕРБЕНЛИЕВА

служебен e-mail: info-[email protected]

Телефон: +359 56/811724  от 08:30 до 17:00 ч.     GSM +359 876 83 73 23

 РАБОТНО ВРЕМЕ

от 08:30 до 13:00 ч.                              

от 13:30 до 17:00 часа

 почивка от 13:00 до 13:30 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ:

ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН

ЗА ПЪРВА СМЯНА:            от 10:00 до 12:30 ч.

ЗА ВТОРА СМЯНА:             от 14:00 до 16:00 ч.