Етичен кодекс на училищната общност

image_pdfimage_print

Етичен кодекс, утвърден със заповед на Директор с номер РД-09-12/15.09.2020 год.