Твоят час

УВАЖАЕМ? УЧЕН?Ц?, РОД?ТЕЛ?, УЧ?ТЕЛ?, ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕН?Я СЪВЕТ „ТВОЯТ ЧАС“

Екипът за организиране и управление на проекта „Твоят час“ е подготвил електронни анкети за попълване от Вас.

Анкетите имат за задача да установят степента на удовлетвореност, постигането на целите на проекта по отношение повишаване мотивацията за учене, степента на съответствие на извънкласните дейности с интересите на учениците, както и резултатите от участието в проекта „Твоят час“.

В тази връзка Ви предоставяме линкове към анкетите и се надяваме на съдействие от Ваша страна за попълването им.

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 29.06.2018 г.

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx
Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

.

 

 

Публична изява на клуб „Здрав дух в здраво тяло“

На 02 март клуб „Здрав дух в здраво тяло“ по проект „Твоят час“ реализира своята втора за тази учебна година публична изява.  За поредна година клубът  представи изложбата „Мартеницата – амулет за здраве“. С това събитието изгражда една добра традиция за съхраняване на тази уникална фолклорна практика.

?зложбата бе посетена от многобройни посетители – гости, заместник- директори, учители, служители и ученици на ПГЧЕ „Васил Левски“, и  заслужено предизвика тяхното искрено възхищение.

Тази година тенденцията бе за изработване на представителни художествени експонати и пана. Експозицията с мартеници отново изцяло отговаряше на изискванията на фолклорната символика.