Обществен съвет към ПГЧЕ

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. БУРГАС

МАНДАТ 2023 – 2026 ГОДИНА

7-ЧЛЕНЕН СЪСТАВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ИВАНОВ                     [email protected]

СЕКРЕТАР

ТАНЯ МАДЖАРОВА                 [email protected]

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ДИМИТРОВА

МАРИНА РАДЕВА

МИРОСЛАВА ДИМИТРОВА

ТАНЯ ИЛИЕВА-ЧАПАРОВА

НАСТЕНКА НЕНОВА                ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЩИНА

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

СТЕФКА ДИМИТРОВА

РАЛИЦА МАРИНОВА-КЪНЕВА

МАРИНА ГАЗДОВА

ГАНКА КОСТОВА

ВЕРОНИКА КАБАЛАКОВА

КАЛИНА БОГДАНОВА

Членове на обществения съвет
Покана за свикване на Обществения съвет