ЗА НАС

        Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ е училище с 57-годишна история. Учебното заведение е правоприемник на III политехническа гимназия, трансформирана през 1963 година в Руска езикова гимназия, а през 1992 год. – в Гимназия за чужди езици.

        Повече информация за училището прочетете тук…

Translate »