Стипендии

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Критерии-за-Втори-срок.docx

Образци на заявления, валидни за ВТОРИ учебен срок на 2021/2022 учебна година за:

1. Стипендия за постигнати образователни резултати тук…

2. Стипендия за подпомагане на достъп до образование (социална) тук…

3. Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания тук…

4. Стипендии за ученици с един родител или без родители тук…

5. Стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства или за постигнати постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта 

ПРОТОКОЛ  № 2 /13.12.2021 г.  ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТИПЕНДИИ В ПГЧЕ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ» – ГР. БУРГАС