ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ  В ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” УЧЕБНА 2021/2022 г.

ЗАПОВЕД № РД-09-448 / 17.12.2021 г.

Информация за Държавните зрелостни изпити 2022 година (презентация)

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

18 май 2022 г., начало 08:30 часа.

ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

20 май 2022 г., 08:30 часа.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26 май – 3 юни 2022 г.

Важни срокове:

Подаване на заявленията на зрелостниците за допускане до ДЗИ
от  03.02.2022  до 18.02.2022

Подаване на заявленията до началника на РУО Бургас
на желаещите зрелостници за допускане до трети ДЗИ – по желание по предмет, невключен в учебния им план от 03.02.2022  до 18.02.2022

Подаване на заявления от желаещите за промяна на оценката по предмет-до 26.04.2022

Приключване на учебната година за зрелостниците
12.05.2022

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

Полагане на изпити за промяна на оценка по учебен предмет съгласно изискванията на Наредба № 11/2016 г.- до 13.00 часа на 17.05.2022

Получаване на служебни бележки
за явяване на ДЗИ – до 17.05.2022

Обявяване на списъци с разпределение
на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 17.05.2022

Запознаване на зрелостниците с резултатите от ДЗИ – 12.06.2022

Примерни задачи към учебно-изпитните програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година (публ. 16.09.2021 г.)