Контакти

ДИРЕКТОР

ВЕСЕЛА ИВАНОВА

телефон: 359 56/83 75 91

ЗАМ.-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ:

СВЕТОСЛАВА СЛАВОВА

ЗАМ.-ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:

КЕРКА ХАРИЗАНОВА

ЗДУД                                         телефон + 359 56 81 16 40

Канцелария                                     телефон  + 359 56 81 16 41

Техн. изпълнител/ охрана           телефон  + 359 56 81 17 24

АДРЕС:

 8000 Бургас, к-с „Лазур“

ул. Копривщица № 10  

www.gimnasy-rus-bs.net

e-mail:[email protected]