ПГЧЕ Визия

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ е учебно заведение с повече от половинвековна история, приоритетно ориентирано в преподаването на руски език, английски език и немски език и култура. Основано през 1963 година, отстояло на много изпитания и промени, днес училището, по-известно като Руската гимназия, успешно и трайно се вписва в културно-просветната история на град Бургас като духовно средище, в което знания, традиции и добродетели са пример за всички.

ПГЧЕ „Васил Левски“ е иновативно, модерно, конкурентоспособно училище за ученици от VIII до XII клас.

Приоритетно на чуждоезиковото обучение е STEM обучението. По тази причина са подбрани и останалите профилиращи предмети – Български език и литература, Математика, Информационни технологии, История и цивилизации, География и икономика, Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда.

Философията на образованието в ПГЧЕ обхваща преподавателските умения и учебните предмети по начин, който прилича на реалния живот.

Вариант на STEM в ПГЧЕ е и STEAM, който включва А (Arts). Изкуствата са важна част от STEM-базираното обучение в ПГЧЕ, тъй като творческото мислене и разгръщането на творческите заложби са от съществено значение за развитието на иновации.

Нещо съвсем актуално, с което гимназията е уникална сред останалите учебни заведения в страната, е предметът Предприемачество, добавен за учебната 2021-2022 година към списъка профилиращи предмети.

Руската гимназия е още: член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България; член на Българска национална мрежа на преподавателите по руски език и култура; училище домакин на изпитите за сертификати за владеене на руски език на ГИРЯ „ А. С. Пушкин“; има изградени партньорски отношения с ГИРЯ в Москва и училище от Санкт Петербург – Школа № 619; работи по редица национални програми и европейски проекти.

ПГЧЕ „Васил Левски“ е училище с характер, училище с общност, училище с бъдеще.