Черевички

В началото на месец ноември 2013г. стартира дейността си клуб „Черевички“ към проект „Успех“. Този клуб е продължител на дейността на едноименния танцов състав и театър, създаден в гтимназията през далечната 1996г.

Целта му е да създаде необходимите условия да се разгърнат сценичните таланти на учениците, да се подхрани интересът им към руските фолклорни традиции и обичаи, да се поощри изявата им на сцена под формата на спектакъл или танц. ?нтересът е много голям и затова се проведе кастинг. Ученици от различни възрасти сами подбират музиката, хореографията и костюмите към разучавания танц. Те вземат пряко участие в изработката на украсата и аксесоарите към костюмите. В клуба се поощрява творческото мислене и креативността на ученицте.

?здирвателска работа кипи при подбора на нужния текст, неговия превод и адаптация.

Взаимопомощта, самоуправлението и  творческото търсене се стимулират и оценяват при окончателния подбор на артистите.

Клубът е отворен  към нови идеи и предложения.