клуб Компютърна графика

В началото на месец ноември започна работата по проект „УСПЕХ“ в клуб „Компютърна графика“. След като се запознаха с целите, задачите, правилата и техниката на безопасност в клуба, чрез презентации и демонстрации учениците си набавиха подходящи снимки от ?нтернет и ги обработиха по тяхно усмотрение.

В следващите часове клуб „Компютърна графика“ изработиха няколко варианта за корица на училищния календар, както и коледни картички, с които да поздравим учителите в ГЧЕ „Васил Левски“.

Работата в клуба е приятна за всички, тъй като дава възможност на участниците да се усъвършенстват в занимания, които са и тяхно хоби.