Прием 2024-2025

Работно време на училищната комисия по приема на документи и записване на ученици в VIII клас

Етап от класирането
Дата
Час

I етап

15.07.2024г.(понеделник) 

16.07.2024г. (вторник)

17.07.2024г. (сряда)

От 08:00 – 17:30 часа

II етап

22.07.2024г. (понеделник) 

23.07.2024г. (вторник)

24.07.2024г. (сряда)

От 08:00 – 17:30 часа

III етап

31.07.2024г. (сряда) 

01.08.2024г. (четвъртък)

От 09:00 – 16:00 часа

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СРОКОВЕ И ПОДРОБНОСТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА РУО – БУРГАС или НА САЙТА НА МОН

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПГЧЕ „В. ЛЕВСКИ“

КОД Име Тип Профил/професия Балообразуване Брой паралелки Общо места Форма на обучение Срок на обучение Чужд език Начин на изучаване
2788 Руски език / Aнглийски език профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 3 78 дневна 5 години Руски език интензивно
3031 Руски език / Немски език профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 дневна 5 години Руски език интензивно
3205 Предприемачество / ИТ профилирана Предприемачески (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 дневна 5 години Руски език интензивно
4277 Aнглийски език / Руски език профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 дневна 5 години Английски език интензивно

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2024– 2025 г. съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

Вид дейностСрок(посочените периоди касаят само работни дни)
1Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас.01 – 16 февруари 2024 г.
2Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.03 – 21 май 2024 г.
3Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите.21 – 31 май 2024 г.
4Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО.
Получаване на служебни бележки за полагане на изпитите за проверка на способностите.
до 17 юни 2024 г.
5Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по: Български език и литература Математика Чужд език (по желание на ученика)
19 юни 2024 г., 09:00 часа
21 юни 2024 г., 09:00 часа
20 юни 2024 г., 09:00 часа
6Провеждане на изпитите за проверка на способностите:
Изобразително изкуство Музика Музика и Физическо възпитание и спортФизическо възпитание и спорт

24 юни 2024 г.
25 юни 2024 г.
25 – 26 юни 2024 г.
26 – 27 юни 2024 г.
7Обявяване на резултатите от НВО.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
до 02 юли 2024 г.
8Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.до 04 юли 2024 г.
9Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.08  – 10 юли 2024 г.
10Обявяване на първи етап на класиране.до 12 юли 2024 г.
11Записване на класираните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 15 – 17 юли 2024 г.
12Обявяване на резултатите от втори етап на класиране.до 19 юли 2024 г.
13Записване на класираните ученици на втори етап на класиране.22 – 24 юли 2024 г.
14Обявяване на свободните места за трети етап на класиране.25 юли 2024 г.
15Подаване на заявления за участие в трети етап на класиране.26 и 27 юли 2023 г.
16Обявяване на резултатите от трети етап на класиране.до 30 юли 2024 г.
17Записване на класираните ученици на трети етап на класиране.31 юли и 01 август 2024 г.
18Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране. до 02 август 2024 г.
19Подаване на заявления за участие в четвърти етап на класиране05 и 06 август 2024 г.
20Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиранедо 07 август 2024 г.
21Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране08 – 09 август 2024 г.
22Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиранедо 12 август 2024 г.
23Попълване на свободните места след четвъртия етапопределя се от директора след 12 август 2024 г., но не по-късно от 11 септември 2024 г.
24Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУОдо 14.09.2024 г. вкл.

Необходими документи за записване:

1. Заявление до Директора – формуляр по образец на гимназията (може да бъде изтеглено и попълнено предварително за код 2788- РЕ- АЕ; за код 3031 РЕ-НЕ; за код 3205 Предприемачество-ИТ; за код 4277 АЕ-РЕ)
2. Свидетелство за основно образование по чл.30 от ЗПУО – оригинал.
3. Заявление за избор на избираеми учебни часове (ИУЧ), факултативни учебни часове (ФУЧ) и 3-ти допълнителен час по предмета ФВС (по образец на гимназията – може да бъде изтеглено и попълнено предварително за кодове 2788; 3031; 4277 Заявления избор на ИУЧ по АЕ, НЕ, ФВС; за код 3205  Заявления избор на ИУЧ АЕ, НЕ, ФВС 3205);
4. Декларация за информирано съгласие (по образец на гимназията) относно: съгласие за публикуване на снимки и видеоматериали, свързани с дейността на училището; за предоставяне на лични данни за нуждите на гимназията; съгласие за участие в анкетни проучвания; здравословното състояние на ученика/чката; Задължителни елементи на ученическа униформа и избор на размер и вид.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

Униформеното облекло може да се закупи от фирмите КРАСИКО СПОРТ и БОНИТА СТИЛ.

ФИРМА „КРАСИКО СПОРТ“ ОФЕРТА:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО ОТ ФИРМА „БОНИТА СТИЛ“

ОФЕРТА