Дневен режим, седмично разписание

График на занятията в индивидуална форма на обучение Деян Лазов от 04.03.2021 год. до 17.03.2021 год.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК тук…

График на занятията в индивидуална форма на обучение

Дневен режим при обучение от разстояние в е-среда в сила от 12.03.2021 год.

Седмично разписание І срок

Заповед дневен режим при присъствено обучение от 15.09.2020 год.