Учебни планове

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

УЧЕБЕН ПЛАН -VIII А клас РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН -VIII Б клас РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН -VIII В клас РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН -VIII Г клас АЕ-РЕ

УЧЕБЕН ПЛАН -VIII Д клас РЕ-НЕ

УЧЕБЕН ПЛАН -VIII Е клас ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

УЧЕБЕН-ПЛАН – IX А клас-РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН – IX Б клас – РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН – IX В клас – РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН – IX Г клас – РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН – IX Д клас – РЕ-НЕ

УЧЕБЕН ПЛАН – IX Е клас ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

УЧЕБЕН ПЛАН – X А клас -РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН – X Б клас -РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН – X В клас -РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН – X Г клас -РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН – X Д клас- РЕ-НЕ

УЧЕБЕН ПЛАН – X Е клас ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

УЧЕБЕН ПЛАН -XI А клас- РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН -XI Б клас- РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН -XI В клас- РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН -XI Г клас- РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН -XI Д клас- РЕ-НЕ

УЧЕБЕН ПЛАН -XI Е клас- РЕ-НЕ

УЧЕБЕН ПЛАН -XII А клас- РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН -XII Б клас- РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН -XII В клас- РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН -XII Г клас- РЕ-АЕ

УЧЕБЕН ПЛАН -XII Д клас- РЕ-НЕ

УЧЕБЕН ПЛАН -XII Е клас- РЕ-НЕ