Фондация „Енчо Керязов“ търси таланти за 11-ата „Нощ на звездите“

Фондация „Енчо Керязов“ започна нова кампания за издирване на деца таланти в сферата на спорта, образованието и изкуството.

Годишните награди на фондацията се присъждат на деца и младежи от 7 до 18 години, ученици от 1-ви до 12-и клас в общински, държавни и частни училища в Република България. Програмата е отворена и за ученици със специални образователни потребности. Отличават се постиженията и отличията от световни, европейски и национални форуми, конкурси и фестивали по изкуства и спортни състезания, включително и организираните от Министерството на образованието и науката национални олимпиади, национални състезания, инициативи от националния спортен календар и от националния календар за изяви по интереси.

За първа година наградите на Фондация Енчо Керязов се организират с подкрепата на Министерство на образованието и науката на Република България.

Регламентът и формата за подаване на предложения за номинации в категориите „Образование“, „Изкуство“ и „Спорт“ са публикувани в сайта на Фондация Енчо Керязов и ще бъде активна до полунощ на 10 април 2022 г.

„Най-важното, което искам да напомня, е, че децата трябва да бъдат до 18 години, а кандидатурите им могат да се подават само и единствено от учители и треньори. Родителите нямат право да подават кандидатури. И тази година децата – кандидати ще бъдат оценявани от комисии, които ще отсеят по 10 полуфиналисти, а след това от тях ще изберат тримата финалисти. Много е важно да се знае, че и тази година ще наградим талантливи деца с увреждания. Те също могат да кандидатстват“, сподели патронът на фондацията Енчо Керязов.

Предложенията за номиниране на ученици за всяка от категориите могат да се подават и от административните ръководства на общински, държавни и частни училища; настоятелства и обществени съвети към училищата; читалища и школи по изкуствата; центрове за подкрепа за личностно развитие; национални спортни федерации, спортни клубове и сродни организации.

Носителите на годишните награди в съответните категории ще бъдат обявени на тържествената церемония-спектакъл „Нощ на звездите” на 1 юни в Античния театър на Пловдив.

Всички получени кандидатури се селектират по категории и се предоставят за разглеждане и оценка от експерти в специализираните три комисии, които излъчват по трима призьори във всяка категория. Номинираните ученици ще бъдат наградени на официална церемония на 1 юни в Античен театър гр. Пловдив, по време на единадесетото издание на шоуто на Фондация Енчо Керязов „Нощ на звездите“.

Адресът за кореспонденция с екипа на Годишните награди е: [email protected]