Световна седмица на парите

НАЦИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ
1. На 2
1.03.2022 г. Официален старт на инициативата
2. От 21.03.2022 г. до 27.03.2022 г. Конкурс за найкреативен макет на тема Моят бизнес за
ученици в начален етап

3. От 21.03.2022 г. до 27.03.2022 г. Конкурс за ученически екипи „Финансов
#LIFEHACK за моето
бъдеще“ найпрактично видео решение на финансов казус за ученици в гимназиален етап

4. На 23.03.2022 г., 17:30 ч. (ZООМ)
Сигурност на дигиталните финансови инструменти: Плащай
безопасно в интернет! онлайн дискусия / уебинар за родители, учители и ученици

5. От 22.03.2022 г. до 25.03.2022 г. Иновационен лагер с домакин ИУ Варна за ученици във
втори гимназиален етап и студенти

ИНИЦИАТИВИ НА УЧИЛИЩНО НИВО

Училищата в цялата страна имат възможност да планират и реализират различни формати (вкл.
онлайн) по тяхно желание: иновационен лагер (самостоятелно или съвместно от две и повече
училища), игра за финансова грамотност, онлайн посещение във финансова / банкова институция
или музей, онлайн младежки дискусии, участие в медии (ТВ предаване, радио предаване, социални
медии), създаване на подкаст, създаване на влог, организиране на онлайн лекции на родители,
заети във финансовата сфера, уроци по финансова грамотност, които поголеми ученици да
преподават на помалките (споделено обучение) и др