Среща на младежкия ученически омбудсман с УС

На 12.03.2022, в платформа Google meet, се проведе среща на младежкия ученически омбудсман Александър Апостолов и неговия заместник Стелла Славова с представители на ученическите съвети към училищата от община Бургас. Целта на срещата бе запознаване и популяризиране на дейността на Младежкия ученически омбудсман на община Бургас. Като представител на ученическия съвет към ПГЧЕ „Васил Левски“ в срещата взе участие Миляуша Валиева от XI д клас.
На срещата бяха представени целите и задачите на Младежкия ученически омбудсман на община Бургас и обсъдени идеи за предстоящите проекти и изяви.