Резултати от областен кръг на олимпиадата по руски език 2022/2023 г.

Резултати-на-ученици-допуснати-до-национален-кръг-олимпиада-РЕ
Резултати-на-ученици-недопуснати за участие -в -националния-кръг-на-олимпиадата-по-РЕ

Учениците, недопуснати до националния кръг на олимпиадата, могат да се запознаят лично с оценените си писмени работи от областния кръг на олимпиадата в периода 28.02 – 02.03.2023 г., от 08.00 ч. до 15.30 ч., в кабинета на ЗДУД в ПГЧЕ „Васил Левски“ – Бургас.