Ден на розовата фланелка

Всяка последна сряда от февруари се отбелязва Световният ден против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка“.
Тя символизира неприемането на тормоза и насилието върху децата в училище.
УС раздаде на всички стикери с розови фланелки и призова учениците по класове да напишат своето послание за добронамереност.