Светът около нас е Европа

Учениците от УС на ПГЧЕ “Васил Левски“ гр. Бургас и младши посланици към Програмата за „Училища посланици на ЕП“, под ръководството на техните учители и старши посланици Ваня Димчева-Костаниян и Силвия Чалъкова представиха иновативно образователно изследване на тема „Пътят на Европейския съюз. Стереотипи на европейците“.