ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ РОТАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ЗАПОВЕД № РД-09-729 / 11.02.2022 г.

Относно: ГРАФИК за ОБУЧЕНИЕ на учениците в ПГЧЕ „Васил Левски“, считано от 14.02.2022г.

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ РОТАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) НА УЧЕНИЦИТЕ В ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – БУРГАС,

СЧИТАНО ОТ 14.02.2022 г.,

В ПЕРИОДА от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г.:

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ за учениците от VIII и IX клас.

ОРЕС за учениците от X, XI и XII клас.

Присъственото обучение и ОРЕС преминават на едносменен режим на работа с начален час – 08.00 ч.

На 14.02.2022 г. (понеделник) всички ученици от VIII и IX клас, подали декларации за съгласие за тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове с проба от слюнка за доказване на Covid-19, трябва да се явят в сградата на училището не по-късно от 07.30 ч. за извършване на тестването във времето от 07.30 до 08.00 ч.  

В ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ НОСЕНЕТО НА ЗАЩИТНА МАСКА ЗА ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО