Междусрочна ваканция

ЗАПОВЕД № РД-09-610/25.01.2022 г.

Относно: междусрочна ваканция и почивни дни за учениците и учителите в ПГЧЕ „Васил Левски“, считано от 31.01.2022г. до 04.02.2022г. включително.

Учебните занятия да бъдат възстановени на 07.02.2022 г. (ПОНЕДЕЛНИК) както следва: 

І смяна – VІІІ г, д, е, ХІ и ХІІ клас                       начало учебни занятия – 07:30 ч.

ІI смяна – VІІІ а, б, в, ІХ и Х клас                         начало учебни занятия – 13:30 ч.

Тестване на ученици 07.02.2022 –ПОНЕДЕЛНИК

ПЪРВА СМЯНА                                                    07.30 часа

ВТОРА СМЯНА                                                    13.20 часа

На 07.02.2022 г. всички ученици да бъдат в сградата на училището не по-късно от указаните часове за начало на тестването, без да са консумирали храна и напитки.

Във връзка с тестването за ден 07.02.2022 ще бъде извършена корекция на дневния режим.