Родителски срещи

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ПЛАНУВАНИТЕ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО СЛЕДВА – 18.01.2022 и 19.01.2022 год.

ГРАФИК:

18.01.2022 вторник  –  VIII а, б, в / IX / X клас    

19.01.2022 сряда       –  VIII г, д, е / XI / XII клас  

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ: ЕЛЕКТРОННО В ПЛАТФОРМАТА  «TEAMS»,

С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ВРЕМЕ   – от 19.00 часа до 19.30 часа

МЯСТО –  ЕКИП НА ВСЕКИ КЛАС С КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ , ОТ ПРОФИЛА НА УЧЕНИКА

С УЧИТЕЛИ по ПРЕДМЕТИ

ВРЕМЕ   – от 19.30 часа до 20.30 часа

МЯСТО –  ЕКИП ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ВСЕКИ УЧИТЕЛ, ОТ ПРОФИЛА НА УЧЕНИКА

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. УСПЕХ И ДИСЦИПЛИНА ЗА ПЪРВИ СРОК.
 2. РАЗГОВОР ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПРОБЛЕМНИ УЧЕНИЦИ ОТ КЛАСА.
 3. РЕД И НАЧИН ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНИЯ СРОК НА УЧЕНИЦИ С ПОВЕЧЕ ОТСЪСТВИЯ.
 4. ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС – ДОПУСТИМИ СЛУЧАИ.
 5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В ОРЕС – ПРОМЯНА В ДНЕВНИЯ РЕЖИМ.
 6. ИНСТРУКТАЖ УЧЕНИЦИ/РОДИТЕЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ.
 7. РАЗНИ.

 ЗА X  КЛАС

 1. СМЯНА НА ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ ЗА ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – НЕВЪЗМОЖНО.
 2. ПРЕДСТОЯЩО НВО за X клас – организация.

 ЗА XII  КЛАС

 1. ПРЕДСТОЯЩИ ДЗИ – организация
 2. БАЛОВЕ.