Нов международен проект

Нa 17 декември 2021г., в ПГЧЕ „Васил Левски“ стартира нов международен проект. Проведе се първата тематична онлайн среща с нашите нови партньори от град Ярославъл, Русия. На събитието присъстваха учители по руски език, Ученическият съвет към гимназията и представители на 49-то училище от Ярославъл.
Участниците в мероприятието представиха своите образователни модели, проектна дейност и споделиха опит за работа по международни проекти. Присъстващите обсъдиха предложения за бъдещо съвместно сътрудничество, а нашите нови партньори с радост приеха да участват със свои разработки в предстоящата проектна седмица на гимназията – февруари, 2022г.
Работната среща, ръководена изключително професионално от г-жа Нели Кацарска и г-жа Юлия Ларина – учители по руски език в ПГЧЕ „Васил Левски“, премина позитивно, в атмосфера на взаимно уважение и продуктивен диалог.