ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В УЧИЛИЩЕТО

ПО НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

ПРОТОКОЛ № 1 ПРИ БОЛЕН УЧЕНИК В УЧИЛИЩЕ

ПРОТОКОЛ № 2 ПРИ БОЛЕН УЧЕНИК ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ

ПРОТОКОЛ № 3 ПРИ БОЛЕН СЛУЖИТЕЛ В УЧИЛИЩЕ

ПРОТОКОЛ № 4 ПРИ БОЛЕН СЛУЖИТЕЛ ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ