Телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители

Безплатна телефонна линия за психологична помощ е на разположението на нуждаещите се всеки работен ден  от 09:00 до 17:00 часа до края на месец декември 2021 г. Осигурената психологична подкрепа и консултиране за преодоляване на последиците от кризата е за учениците, учителите и родителите. Безплатният телефон е 0893631573. Подкрепата е осигурена от Министерството на образованието и наука във връзка създалата се ситуация с COVID 19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда.