Важно съобщение

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че от 07.12.2021 г. в ПГЧЕ „Васил Левски“ се възстановява присъственото обучение при осигурена здравословна среда за всички ученици, които са  подали декларации за безплатно тестване в училище с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19 или притежават документ за преболедуване, ваксиниране, наличие на антитела (т.н. Зелен сертификат).

Тестването на учениците ще се извършва в училище, веднъж седмично, в началото на първия учебен ден за седмицата, в класната стая на паралелката. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище.

Всички ученици, които не са подали декларация за съгласие за тестване и не притежават Зелен сертификат, ще се обучават от разстояние в електронна среда (ОРЕС)  в платформата Teams до промяна на обстоятелствата и/или до второ нареждане, като за тази цел не е необходимо да подават заявления за ОРЕС.

Учебният процес се възстановява на двусменен режим и за присъствено обучение, и за ОРЕС при следния график:

Първа смяна – с начален час 7.30, край 13.00 ч. и продължителност на учебния час от 40 мин. за VIII г, д, е, XI и XII клас.

Втора смяна – с начален час 13.20, край 18.50 ч. и продължителност на учебния час от 40 мин. за VIII а, б, в, IX и X клас.

* В деня на тестването учебните часове ще бъдат с начален час: 

за Първа смяна – 8.00 ч. и продължителност 35 мин., като тестването ще е във времето – 7.30 ч.- 8.00 ч. Учениците трябва да бъдат в училище най-късно в 7.30 ч.

за Втора смяна – 13.50 ч. и продължителност 35 мин., като тестването ще е във времето – 13.20 ч.- 13.50 ч. Учениците трябва да бъдат в училище най-късно в 13.20 ч.