НП „Иновации в действие“

За трета поредна година ученици и учители от ПГЧЕ „Васил Левски“, Бургас ще вземат участие в „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновативни практики“ по Национална програма „Иновации в действие“ и ще бъдат домакини на среща на представители на четири училища в Бургас.

Повече за иновацията и роектите на учениците от иновативните седмици може да видите в блога на гимназията

https://innovation.gimnasy-rus-bs.net/

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в училищата-партньори. Целта е да бъде споделен добрият опит между иновативни и неиновативни училища.

Нашето иновативно училище – партньор е Езикова гимназия „Иван Вазов“, гр. Пловдив, която e едно от водещите и от най-авторитетните учебни заведения не само в гр.Пловдив, региона, но и в цяла България.

Езикова гимназия „Иван Вазов“е с профилиращи предмети:

І чужд език /испански, италиански, английски, немски, френски език/

ІІ чужд език – руски език

ІІІ профилиращ предмет: български език и литература

ІV профилиращ предмет: история.

От учебната 2019-2020 г. ЕГ “Иван Вазов” е част от голямата общност на иновативните училища в България с проекта си “ЕГ “Иван Вазов” – училище в облака”.

Другите две неиновативни училища в групата ни са:

Основно училище „Васил Левски“

обл. Хасково,  с. Книжовник

Английска езикова гимназия „Гео Милев“

обл. Бургас,  гр. Бургас