Ученическият съвет на ПГЧЕ „Васил Левски“ се запозна с първата Харта за правата на учениците в България

Членове на Ученическия парламент на СУ „Петко Рачов Славейков“- Кърджали, ръководени от г-жа Нешка Шопова – педагогически съветник, пристигнаха в Бургас, за да представят първата харта за правата на учениците в България. Документът е изготвен от 21 възпитаници на училището по съвместен проект със Сдружение „Родопея – Балканика“, Кърджали в рамките на Инициативата „Моите права в моето училище“, финансирана от Европейската младежка организация в Страсбург.

СУ „Петко Рачов Славейков“- Кърджали и ПГЧЕ „Васил Левски“ създадоха ползотворно партньорство по Национална програма „Иновации в действие“, което се разшири и с контактите между ученическите съвети на двете училища.

„След всички дейности, по които работихме, разбрахме колко сходни са двете училища, колко добре можем да си партнираме, колко неща можем да научим едни от други.“ – споделя Нешка Шопова и заедно с учениците разказаха за процеса на работа по проекта от инициативата „Моите права в моето училище“.

По време на изготвянето на хартата, кърджалийските ученици за първи път се запознават с редица правни термини, структурата на такъв документ и как той регулира правата на човека и правата на децата. Те преминават през множество обучения, за да се запознаят със специфичното съдържание на хартата.

„Учениците бяха провокирани с различни въпроси, свързани с тяхното ежедневие в училище и какво биха искали да се промени, подобри или развие в друга насока с оглед на това да бъдат защитени техните права, без да се омаловажават и техните задължения“, уточни още Шопова

Според г-жа Ваня Димчева, учител и ментор на Ученическия съвет в ПГЧЕ „Васил Левски“, подобен тип партньорства помагат изключително много за развитието на учениците от двете училища. Създаденият добър контакт помежду им по време на гостуванията в двете училища направи днешния ден не само ползотворен, но и приятен, изпълнен с интересни занимания, обмяна на опит и положителни емоции за всички.

Според Юлия Ларина, другия учител, работещ с Ученическия съвет на руската гимназия, децата винаги са пълни с идеи, но за реализацията им имат нужда от подкрепа. Точно в тази ролята тя вижда учителите, които да създават такива ситуации и да дават такива задачи, които да са предпоставка за разкриването на потенциала на учениците.

Директорът на ПГЧЕ „Васил Левски“, г-жа Весела Иванова също приветства гостите от Кърджали и изрази задоволството си от начина, по който се представиха и съвместните дейности между ученическите съвети.

Благодарност за гостоприемството на Регионална библиотека „Пейо Яворов“.

Може да прочетете за събитието и в медиите…