СТИПЕНДИАНТСКИ КОНКУРС НА СНЦ ЗОНТА КЛУБ БУРГАС

СТИПЕНДИАНТСКИ КОНКУРС

СНЦ ЗОНТА КЛУБ БУРГАС- член на Zonta International, обявява конкурс за стипендии под наслов „Подкрепа на млади таланти” за учебната 2021/2022 г.

Цел на конкурса: да бъдат подпомогнати в развитието си млади и изявени таланти в областта на науката, изкуството и спорта.

Размер на стипендията: до 1000 /хиляда/ лв. годишно. Стипендията се изплаща ежемесечно, считано от м.ноември 2021 г. до м.юли 2022 г. вкл. Част от средствата могат да бъдат под формата на такси за семинари, курсове и др. обучения.

В конкурса могат да участват ученици от VIII клас до XI клас вкл., обучаващи се на територията на област Бургас, които имат:

Участия и класирания от I-во до III-то място в конкурси, олимпиади, спортни или творчески прояви на международно ниво и I-во място на национално ниво, за последните две учебни години 2019/20 г. и 2020/2021г.

Среден успех от обучението за последната учебна година- минимум мн.добър 5,00

Средномесечен доход на член от семейството/домакинството за последните 12 месеца – до 800 лв.

Необходими документи:

  1. Удостоверение/грамота/дипломи др. за класиране от I-во до III-то място в конкурси, олимпиади, спортни или творчески прояви на международно ниво и I-во място на национално ниво.
  2. Ученически бележник за последната учебна година (копие).
  3. Попълнени и подписани:

4.1. формуляр за лични данни;

4.2. формуляр за постижения и

4.3. декларация от родителите/настойниците.

Формулярите може да изтеглите от тук:

https://dox.abv.bg/download?id=786af0894c

Документи се подават в периода от 30.09.2021г. до 30.10.2021г. вкл.,по ел. поща – попълнените и подписани формуляри и декларация, както и всички други документи, се сканират и се изпращат на адрес: [email protected]

След изтичане на крайния срок документи няма да бъдат приемани.

Уажаеми кандидати, ще получите потвърждение за получаването на документите.