ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми ученици, ръководството и учителите на ПГЧЕ „Васил Левски“ ще ви очакват за тържествено откриване на новата учебна година на 15. септември 2021 г. от 9:00 часа за 8 и 9 клас и от 10:30 часа за 10, 11 и 12 клас. Вярваме, че първият учебен ден ще бъде вълнуващ за всички нас. След лятната ваканция, заредени с впечатления и нови сили, заповядайте да споделим заедно радостта, да се срещнем на живо след дългата раздяла, а много от вас и да се запознаят с новите си класни ръководители! Надяваме се личното ни присъствие в класните стаи през новата учебна година да бъде възможно най-непрекъснато. Изискването да бъдете с училищните униформи приемете с гордост и достойнство!

Translate »