ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Служебни бележки за записаните ученици в VIII клас в гимназията може да получите всеки ден от 08:00 до 18:00 часа от дежурните учители.

Translate »